Declarație cu privire la protecția datelor

1. Prezentare generală a protecției datelor

Adresa site-ului nostru este: https://accesporti.com.

Înregistrarea datelor pe pagina noastră de internet

Cine este responsabil pentru înregistrarea datelor pe această pagină de internet?

Prelucrarea datelor pe această pagină de internet este efectuată de către administratorul paginii de internet. Puteți consulta datele de contact ale acestuia în caseta tehnică a acestei pagini de internet.

Cum înregistrăm datele dumneavoastră?

Datele dumneavoastră sunt colectate pe de-o parte prin faptul că ne comunicați aceste informații. În acest sens poate fi vorba, de exemplu, despre datele pe care le înregistrați într-un formular de contact.

Alte date sunt colectate automat la accesarea paginii de internet de către sistemele noastre IT. Sunt vizate în principal date tehnice (de exemplu browser de internet, sistem de operare sau ora accesării paginii). Înregistrarea acestor date este efectuată automat, imediat ce accesați pagina noastră de internet.

Care este scopul în care utilizăm datele dumneavoastră?

O parte din date este colectată pentru a garanta punerea la dispoziție fără erori a paginii de internet. Alte date pot fi utilizate pentru analizarea comportamentului dumneavoastră de utilizator.

Care sunt drepturile pe care le dețineți cu privire la datele dumneavoastră?

În orice moment aveți dreptul să obțineți informații gratuite cu privire la proveniența, destinatarul și scopul datelor dumneavoastră personale stocate. De asemenea, aveți dreptul de a solicita corectarea, blocarea sau ștergerea acestor date. În acest scop, precum și pentru alte întrebări legate de protecția datelor, ne puteți contacta în orice moment la adresa indicată în caseta tehnică. În plus, aveți dreptul de a formula o plângere la autoritatea de supraveghere competentă.

Dispuneți și de dreptul de a solicita în anumite condiții limitarea prelucrării datelor dumneavoastră personale. Detalii în acest sens pot fi consultate în declarația cu privire la protecția datelor în secțiunea „Dreptul la limitarea prelucrării“.

Instrumente de analiză și instrumente puse la dispoziție de către ofertanți terți

Când accesați site-ul nostru, comportamentul dumneavoastră de navigare poate fi evaluat statistic. Acest demers se realizează în principal cu cookie-uri și cu așa-numitele programe de analiză. Analiza comportamentului dumneavoastră de navigare este de obicei anonimă; comportamentul de navigare nu poate fi utilizat pentru identificarea dumneavoastră. Vă puteți opune acestei analize sau o puteți evita prin neutilizarea anumitor instrumente. Informații detaliate cu referire la acest aspect pot fi consultate în următoarea declarație cu privire la protecția datelor.

Puteți formula obiecții față de această analiză. Vă vom informa despre posibilitățile de contestare în această declarație cu privire la protecția datelor.

Informații generale și informații obligatorii

Protecția datelor

Administratorii acestor pagini tratează cu maximă seriozitate protecția datelor dumneavoastră personale. Noi tratăm datele dumneavoastră personale cu confidențialitate și în conformitate cu reglementările legale privind protecția datelor, precum și cu respectarea prezentei declarații cu privire la protecția datelor.

Dacă utilizați acest site web, vor fi colectate diverse date personale. Datele personale reprezintă informații cu ajutorul cărora puteți fi identificat personal. Prezenta declarație cu privire la protecția datelor indică informațiile colectate de noi și scopul în care le folosim. De asemenea, explică cum și în ce scop se realizează acest demers.

Atragem atenția asupra faptului că transmiterea de date pe internet (de exemplu la comunicarea prin e-mail) poate prezenta vulnerabilități de securitate. Nu este posibilă protecția completă a datelor împotriva accesării acestora de către terți.

Informație cu privire la structura responsabilă

Structura responsabilă pentru prelucrarea datelor pe această pagină de internet este reprezentată de:

S.C. A & M EXPERT CONSTRUCT S.R.L.
Sos. Bucuresti – Targoviste, nr. 36, Buftea – ILFOV
Telefon: 0767.345.543 ; 0726.926.526
E-mail: contact@accesporti.com

Calitatea de structură responsabilă revine persoanei fizice sau juridice care decide, individual sau împreună cu alte entități, scopurile și mijloacele de prelucrare a datelor personale (de exemplu nume, adrese de e-mail sau elemente similare).

Revocarea acordului dumneavoastră cu privire la prelucrarea datelor

Numeroase operațiuni de prelucrare a datelor sunt posibile numai cu acordul dumneavoastră expres. Dispuneți de posibilitatea de a revoca în orice moment un acord exprimat. În acest scop este necesară o notificare fără respectarea de cerințe de formă, transmisă prin e-mail către noi. Revocarea nu aduce atingere valabilității datelor prelucrate până la momentul revocării.

Dreptul de a formula contestații la autoritatea de supraveghere competentă (articolul 21 din Regulamentului General privind Protecția Datelor)

În situația în care prelucrarea datelor se realizează în baza articolului 6 alineatul 1 litera e sau f din Regulamentului General privind Protecția Datelor, dispuneți în orice moment de dreptul de a formula contestație din motive rezultate din situația dumneavoastră specială, împotriva prelucrării datelor dumneavoastră cu caracter personal; această prevedere se aplică și cu privire la un Profiling întemeiat pe aceste prevederi. Vă rugăm să consultați prezenta declarație cu privire la protecția datelor temeiul legal aplicabil. Dacă formulați contestație, nu vom mai prelucra datele dumneavoastră cu caracter personal vizate, exceptând situația în care putem dovedi existența de motive imperative susceptibile de protecție, care prevalează în raport cu interesele, drepturile și libertățile dumneavoastră sau în măsura în care prelucrarea este destinată invocării, exercitării sau apărării drepturilor legale (contestație în sensul prevederilor din articolul 21 alineatul 1 din Regulamentului General privind Protecția Datelor).

În situația în care sunt prelucrate datele dumneavoastră cu caracter personal pentru a efectua marketing direct, dispuneți de dreptul de a formula în orice moment contestație împotriva prelucrării datelor dumneavoastră cu caracter personal în scopul promovării unor astfel de măsuri publicitare; această prevedere se aplică și cu privire la Profiling, în măsura în care acest demers este asociat cu astfel de măsuri de promovare directă. În măsura în care formulați contestație, datele dumneavoastră cu caracter personal nu vor mai fi folosite pentru publicitatea directă (contestație conform articolului 21 alineatul 2 din Regulamentului General privind Protecția Datelor).

Dreptul de a formula contestație la autoritatea competentă de supraveghere

În cazul încălcărilor Regulamentului General privind Protecția Datelor, persoanele vizate dispun de dreptul de a formula o contestație la o autoritate de supraveghere, în special în statul membru în care se află reședința lor curentă, în care este locul lor de muncă sau la locația în care s-a produs presupusa încălcare. Dreptul de a formula contestație se aplică, distinct de căile de atac de altă natură, cu caracter administrativ sau judiciar.

Dreptul la transmisibilitatea datelor

Dispuneți de dreptul de comunicare a datelor pe care le prelucrăm automatizat în baza consimțământului dumneavoastră sau în asociere cu executarea unui contract către dumneavoastră sau către un terț, într-un format uzual, care poate fi citit de echipamente electronice. În măsura în care solicitați transferul direct al datelor către o altă persoană responsabilă, acest demers se va realiza numai în măsura în care această operațiune este fezabilă din punct de vedere tehnic.

Criptare SSL, respectiv TLS

Această pagină utilizează, din considerente de securitate și pentru a proteja expedierea de elemente confidențiale de conținut, cum ar fi comenzi sau solicitări pe care ni le trimiteți în calitatea noastră de administrator al paginii, o criptare SSL sau TLS. Puteți recunoaște o conexiune criptată prin schimbarea liniei de adresă a browser-ului din „http://” în „https://” și prin simbolul sub formă de lacăt din linia browser-ului dumneavoastră.

Dacă este activată criptarea SSL, respectiv TLS, datele pe care ni le transmiteți nu pot fi citite de terți.

Informare, blocare, ștergere și corectare

În limita prevederilor legale aplicabile, dispuneți în orice moment de dreptul de a obține gratuit informații cu privire la datele dumneavoastră personale stocate, la originea și destinatarul acestora și la scopul prelucrării datelor și, dacă este necesar, dispuneți de dreptul la rectificarea, blocarea sau ștergerea acestor date. Pentru informații suplimentare în acest sens, precum și cu privire la alte întrebări referitoare la datele personale, ne puteți contacta în orice moment la adresa menționată în caseta tehnică.

Dreptul la limitarea prelucrării

Dispuneți de dreptul de a solicita limitarea prelucrării datelor cu caracter personal. În acest sens ne puteți contacta în orice moment la adresa menționată în caseta tehnică. Dreptul de limitare a prelucrării se aplică în următoarele situații:

În situația în care contestați corectitudinea datelor cu caracter personal stocate de noi, avem nevoie de regulă de timp pentru a verifica acest aspect. Pe durata verificării, dispuneți de dreptul de a solicita limitarea prelucrării datelor dumneavoastră cu caracter personal.
În situația în care prelucrarea datelor dumneavoastră cu caracter personal s-a efectuat/se efectuează ilegal, dispuneți de posibilitatea de a solicita, în locul radierii, limitarea prelucrării datelor.
În situația în care nu ne mai sunt necesare datele dumneavoastră cu caracter personal, însă mai aveți nevoie de acestea pentru exercitarea, apărarea sau valorificarea drepturilor legale, dispuneți de dreptul de a solicita, în locul radierii, limitarea prelucrării datelor dumneavoastră cu caracter personal.
În situația în care ați formulat o contestație în sensul prevederilor din articolul 21 alineatul 1 din Regulamentului General privind Protecția Datelor, este necesară o apreciere între interesele dumneavoastră și ale noastre. Cât timp nu este cunoscut care sunt interesele preponderente, dispuneți de dreptul de a solicita limitarea prelucrării datelor dumneavoastră cu caracter personal.
În măsura în care ați limitat prelucrarea datelor dumneavoastră cu caracter personal, este permisă prelucrarea acestor date – distinct de stocarea lor – numai cu acordul dumneavoastră sau pentru valorificarea, exercitarea sau apărarea drepturilor legale sau pentru protejarea drepturilor unei alte persoane fizice sau juridice sau din considerente impuse de un interes public întemeiat al Uniunii Europene sau al unui stat membru.

3. Înregistrarea datelor pe pagina noastră de internet

Cookies

Paginile de internet utilizează parțial așa-numite cookie-uri. Cookie-urile nu dăunează computerului dumneavoastră și nu conțin viruși. Cookie-urile sunt utilizate pentru o experiență mai intuitivă, mai eficientă și mai sigură a utilizatorului. Cookie-urile reprezintă mici fișiere text salvate pe computerul dumneavoastră și pe care le stochează browser-ul dumneavoastră.

Majoritatea cookie-urilor pe care le folosim sunt reprezentate de așa-numitele „cookie-uri de sesiune”. Acestea vor fi șterse automat după finalizarea sesiunii. Alte cookie-uri rămân stocate pe terminalul dumneavoastră până când le ștergeți. Aceste cookie-uri ne permit să recunoaștem browser-ul dumneavoastră cu ocazia următoarei accesări.

Puteți configura browser-ul dumneavoastră astfel încât să fiți informat cu privire la aplicarea de cookies și să permiteți cookie-urile numai în cazuri individuale, să excludeți acceptarea cookie-urilor în anumite cazuri sau cu caracter general, precum și să activați ștergerea automată a cookie-urilor la închiderea browser-ului. Dezactivarea cookie-urilor poate limita funcționalitatea acestui site web.

Cookie-urile care sunt necesare pentru a efectua procesul de comunicare electronică sau pentru a pune la dispoziție anumite funcții pe care doriți să le utilizați (de exemplu funcția de coș de cumpărături) sunt stocate în baza articolului 6 alineatul 1 litera f din Regulamentul General privind Protecția Datelor. Administratorul paginii de internet deține un interes legitim cu privire la stocarea cookie-urilor pentru furnizarea serviciilor sale în condiții ireproșabile din punct de vedere tehnic și optimizate. Dacă sunt stocate alte cookie-uri (de exemplu cookie-urile pentru analiza comportamentului dumneavoastră de navigare), acestea vor fi tratate separat în această declarație cu privire la protecția datelor.

Fișiere Server-Log

Furnizorul paginilor colectează și stochează automat informații în așa-numite fișiere Server-Log, care ne sunt comunicate automat de către browser-ul dumneavoastră. Acestea sunt reprezentate de:

tipul browser-ului și versiunea browser-ului
sistemul de operare utilizat
Referrer URL
Hostname al computerului de pe care se realizează accesarea
ora accesării serverului
adresa IP

Nu este efectuată sintetizarea acestor date cu alte surse de date.

Baza pentru prelucrarea datelor este reprezentată de articolul 6 alineatul 1, litera b din Regulamentul General privind Protecția Datelor. Administratorul paginii de internet dispune de un interes justificat cu privire la evidențierea fără erori tehnice și optimizarea unei pagini de internet – în acest scop este necesară înregistrarea fișierelor Server-Log.

Formular de contact

Dacă ne transmiteți solicitări prin intermediul formularului de contact, datele dumneavoastră din formularul de solicitare, inclusiv datele de contact comunicate de dumneavoastră prin intermediul acestuia, sunt stocate de noi în scop de prelucrare a solicitării și pentru situația formulării de întrebări ulterioare. Nu vom divulga aceste informații fără consimțământul dumneavoastră.

Prelucrarea datelor înregistrate în formularul de contact se bazează astfel exclusiv pe consimțământul dumneavoastră (articolul 6 alineatul 1 litera a din Regulamentul General privind Protecția Datelor). Puteți revoca acest consimțământ în orice moment. În acest scop este necesară o notificare fără respectarea de cerințe de formă, transmisă prin e-mail către noi. Legalitatea operațiunilor de prelucrare a datelor efectuate până la revocare nu este afectată de revocare.

Informațiile pe care le furnizați în formularul de contact vor rămâne la noi până când ne veți solicita să le ștergem, veți revoca acordul dumneavoastră de stocare sau în cazul în care nu va mai exista scopul de stocare a datelor (de exemplu după finalizarea procesării cererii dumneavoastră). Dispozițiile legale imperative – în special termenele de arhivare – rămân nemodificate.

Instrumente de analiză și promovare

Google Analytics

Acest site utilizează funcțiile serviciului de analiză web Google Analytics. Calitatea de furnizor este deținută de către Google Inc., 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, SUA.

Google Analytics utilizează așa-numite „Cookies”. Este vorba despre fișiere text, stocate pe computerul dumneavoastră și care permit o analiză a utilizării paginii web de către dumneavoastră. Informațiile generate de cookie cu privire la utilizarea de către dumneavoastră a acestui site sunt transmise de regulă către un server Google din SUA și sunt stocate la locația respectivă.

Stocarea cookie-urilor Google-Analytics este efectuată în temeiul prevederilor din articolul 6 alineatul 1 litera f din Regulamentul General privind Protecția Datelor. Administratorul paginii de internet deține un interes justificat cu privire la analiza comportamentului de utilizator, pentru a optimiza atât oferta sa web, cât și pentru a optimiza activitățile sale de promovare.

Anonimizarea IP-ului

Am activat funcția de anonimizare a IP-ului pe acest site. În consecință, adresa dumneavoastră IP va fi trunchiată de Google în statele membre ale Uniunii Europene sau în alte state care dețin calitatea de parte a Acordului privind Spațiul Economic European înainte de a fi transmisă în SUA. Numai în cazuri excepționale, adresa IP completă va fi trimisă către un server Google din SUA și trunchiată la destinație. În numele administratorului acestui site, Google va utiliza aceste informații pentru a evalua utilizarea de către dumneavoastră a site-ului, pentru a întocmi rapoarte privind activitățile la nivelul site-ului și pentru a presta servicii suplimentare în beneficiul administratorului paginii de internet, asociate utilizării paginii și a internetului. Adresa IP furnizată către Google Analytics de către browser-ul dumneavoastră nu va fi asociată cu alte date Google.

Browser Plugin

Puteți preveni stocarea cookie-urilor printr-o setare corespunzătoare a software-ului utilizat de dumneavoastră ca browser; cu toate acestea, vă atragem atenția asupra faptului că, în măsura în care procedați în acest mod, este posibil să nu puteți utiliza toate funcțiile oferite de acest site. În mod suplimentar, puteți împiedica colectarea de către Google a datelor generate de cookie și care se referă la utilizarea de către dumneavoastră a site-ului web (inclusiv adresa dumneavoastră IP), precum și prelucrarea acestor date de către Google, prin descărcarea și instalarea plugin-ului de browser disponibil la următorul link: tools.google.com/dlpage/gaoptout.

Opoziție împotriva înregistrării datelor

Dispuneți de posibilitatea de a nu permite înregistrarea datelor dumneavoastră de către Google Analytics prin selectarea următorului link. Este aplicat un cookie tip Opt-Out, care nu va permite înregistrarea datelor dumneavoastră la accesările viitoare ale acestui site: Dezactivarea Google Analytics..

Regăsiți informații suplimentare cu privire la gestionarea datelor de utilizator la Google Analytics în declarația cu privire la protecția datelor de la Google: support.google.com/analytics/answer/6004245.

Suna la A@M EXPERT